Học kế toán tại Thanh Hóa Ngành kế toán luôn là một trong những ngành hot, đặc biệt trong những năm gần đây thì nhu cầu lại càng tăng cao,Học kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa Nút thắt và giải pháp. Bạn đang chạm đáy của sự nghèo? Chạm đáy của sự khổ? Để có thể giúp bạn thìHọc kế toán cấp tốc tại Thanh Hóa Nút thắt và giải pháp. Bạn đang chạm đáy của sự nghèo? Chạm đáy của sự khổ? Để có thể giúp bạn thì

Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh theo quy định mới 2022

Học kế toán thực tế tại thanh hóa

Mức thuế khoán áp dụng với cá nhân kinh doanh được tính như thế nào? Cách xác định thuế khoán ra sao?

Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây cùng kế toán ATC nhé!

Học kế toán thực tế tại thanh hóa Mức thuế khoán áp dụng với cá nhân kinh doanh được tính như thế nào? Cách xác định thuế khoán ra sao?
Học kế toán thực tế tại thanh hóa
  1. Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh ?

1.1 Mức thuế môn bài

Theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài.

  1. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
  2. a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
  3. b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
  4. c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm”.

Như vậy gia đình annh chị có kinh doanh mặt hàng ăn uống doanh thu từ 100 đến 300 triệu /năm thì sẽ nộp thuế môn

bài bậc 1 là 300.000 đồng/ năm.

1.2 Các trường hợp được miễn, giảm thuế khoán

Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tạm ngừng kinh doanh (có thời hạn) gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến

chi cục thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh

thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh thì thời hạn gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh đến chi cục thuế trực

tiếp quản lý chậm nhất là 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 năm. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được

quá 2 năm.

Cá nhân kinh doanh không tiếp tục kinh doanh (ngừng kinh doanh không có thời hạn).

Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo gửi văn bản đề nghị miễn (giảm)

thuế theo mẫu số 01/MGTH (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) đến chi cục thuế trực tiếp quản lý

chậm nhất là ngày thứ 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

trung tâm kế toán ở thanh hóa

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Mức thuế khoán áp dụng với cá nhân kinh doanh được tính như thế nào? Cách xác định thuế khoán ra sao?
Học kế toán thực tế tại thanh hóa

1.3 Xác định thuế theo phương thức khoán

Với trường hợp hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán, việc tính thuế GTGT, thuế TNCN căn cứ như sau:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch

vụ phát sinh trong kỳ tính thuế bao gồm cả doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn

(đối với cá nhân kinh doanh sử dụng hoá  đơn của cơ quan thuế).

Trên cơ sở mức doanh thu khoán do cá nhân kinh doanh tự khai; mức doanh thu

khoán năm liền trước năm tính thuế; thông tin tại cơ sở dữ liệu riêng của từng địa

bàn; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá… Chi cục Thuế

phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để duyệt mức doanh thu khoán

ổn định, gửi cho cá nhân kinh doanh và công khai theo quy định.

Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

áp dụng đối với từng lĩnh  vực ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

học kế toán thuế ở thanh hóa

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ

lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%;  tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá

nhân là 1%.

Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu

nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện

khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế  tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực,

ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định  được doanh thu tính

thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh

doanh thì  cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng

lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, ngành nghề kinh doanh của gia đình anh chị là dịch vụ ăn uống có bao thầu

nguyên vật liệu tỷ lệ thuế xuất

GTGT là 3 %, thuế TNCN là 1,5 %.. Mức thuế gia đình anh chị sẽ phải nộp sẽ bằng :

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x 3 %
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x 1.5 %

 

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa Mức thuế khoán áp dụng với cá nhân kinh doanh được tính như thế nào? Cách xác định thuế khoán ra sao?
Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

1.4 Khai và nộp thuế khoán

Cá nhân nộp thuế khoán thực hiện khai thuế khoán một năm một lần theo Tờ khai mẫu

số 01/CNKD tại chi cục thuế,  nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh chậm nhất là ngày

15/12 của năm trước. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới  ra kinh doanh, hoặc

thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất

là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô.

Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai

doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn vào

Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD (ban hành kèm theo

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập

cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh) theo quý, chậm nhất là ngày

thứ 30 của quý tiếp theo với quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh: Cá nhân kinh doanh nộp tiền thuế

khoán của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý. Với cá nhân kinh doanh có sử dụng hoá

đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn

là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh. Chúc các bạn ứng dụng thành công!

Nếu bạn có nhu cầu học kế toán, vui lòng liên hệ với trung tâm chúng tôi nhé!

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ – TIN HỌC VĂN PHÒNG ATC

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ ATC – THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ATC

Địa chỉ:

Số 01A45 Đại lộ Lê Lợi – Đông Hương – TP Thanh Hóa

( Mặt đường Đại lộ Lê Lợi, cách bưu điện tỉnh 1km về hướng Đông, hướng đi Big C)

Tel: 0948 815 368 – 0961 815 368

Học kế toán cấp tốc ở thanh hóa

 

Trung tâm dạy kế toán thực hành chất lượng ở Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất tại Thanh Hóa

Địa chỉ kế toán thực hành tốt nhất ở Thanh Hóa

Lop ke toan thuc hanh chat luong o Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat tai Thanh Hoa

Dia chi ke toan thuc hanh tot nhat o Thanh Hoa